شتاب دهنده اَسپریس

شتاب دهنده آسا اَسپریس با هدف آماده سازی بازار و توسعه سرمایه گذاری متشکل از متخصصین موفق، مشاوران مالی و سرمایه گذاران و ارائه هرگونه خدمات شتاب دهنده به شرکت‌های دانش بنیان و فناور با حوزه تخصصی نرم افزار و الکترونیک

نوع شرکت: سهامی خاص، سال تاسیس: 1401

شرکت‌های زیر مجموعه

لوگو رساصدر

شرکت دانش بنیان رسا صدر سبلان الکترونیک

درصد مشارکت

٪80

حوزه فعالیت: الکترونیک، مکانیک‌ و‌ نرم‌ افزار
نوع شرکت: مسئولیت محدود
سال تاسیس: 1394


Artf Logo

صندوق پژوهش و فناوری استان اردبیل

درصد مشارکت

٪22

حوزه فعالیت: امور مالی و سرمایه گذاری
نوع شرکت: سهامی خاص
سال تاسیس: 1400


شرکت ویرا صنعت فناوران خلاق ایرانیان

درصد مشارکت

٪50

حوزه فعالیت: ساخت و تولید
نوع شرکت: مسئولیت محدود
سال تاسیس: 1400


شرکت سامانه ابری ارج

درصد مشارکت

٪10

حوزه فعالیت: نرم افزار
نوع شرکت: مسئولیت محدود
سال تاسیس: 1401